септември 28, 2022

adminuQBs

Българска федерация по шахмат 1928 (БФШ 1928) е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел в обществена полза....