юни 9, 2023
Българска федерация по шахмат 1928 (БФШ 1928) е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел в обществена полза....